Yritys

Maanrakennuksen luotettava ja ammattitaitoinen kumppani!

 

TR-kaivuu tmi / Timo Rantanen Läyliäisistä on Suomen yrittäjät ry:n  jäsen, ja on toiminut kaivinkone - ja maanrakennus urakoinnissa jo useiden vuosien ajan. Yrittäjänä hän on mukana Luotettava Kumppani -palvelussa ja  toimii luottoluokassa AA
Yrityksen toimialaa ovat maarakennus, maanrakennus, maansiirto, rakennuspaikan valmistelutyöt, viherrakentaminen, kaivuu, kaivuutyöt ja kaivinkonepalvelut.

Toisen polven yrittäjänä Timo Rantasella on pitkän kokemuksen tuomaa käytännön pääomaa, jonka Rantanen on hankkinut työskentelemällä aluksi toisille yrittäjille, ja vuodesta 2007 hän on toiminut itse yrittäjänä. Kokemusta hänelle on matkan varrelta  kertynyt muun muassa maanrakennuspuolella  YIT:n lukuisissa työmaakohteissa, sekä erikaupunkien ja yksityisten palveluntilaajien  toimesta.

Yirtyksen kotipaikka sijaitsee Lopen Läyliäisten kylässä, ja toiminta keskittyy Läyliäinen, Hyvinkää, Helsinki, Vantaa, Espoo - alueille. 

Referenssejä ovat mm:

REKISTERISELOSTE

Koneurakointi Tmi TR-kaivuun asiakasrekisteri

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Koneurakointi Tmi TR-kaivuu
Y-tunnus 2101641-5

Talolantie 437, 12600 Läyliäinen

Puh. 040-582 8994.
Rekisterin nimi

Tmi TR – kaivuun asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 8 §:n 2 momentti: Rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään tarjouspyynnön tekemisessä rekisteröidylle, mahdollisen sopimuksen laatimisessa sekä tehdyn työn laskuttamisessa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn tai yrityksen yhteyshenkilön nimi, yritysasiakkailla y-tunnus, työmaan osoite, puhelinnumero, laskutusosoite, laskutettavat työt ja laskutettava määrä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä.

Tietojen luovutus

Koneurakointi Tmi TR - kaivuu ei luovuta tietoja eteenpäin eikä siirrä niitä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä, tai yhteistyön päättyessä. 

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tiedot on tallennettu palveluntarjoajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Koneurakointi Tmi TR-kaivuu, Talolantie 437 12600 Läyliäinen